Топографічна зйомка та аналіз рельєфу

Без урахування рельєфних особливостей здійснюється суцільний, не завжди доцільний полив всієї площі. У той же час окремі (знижені) ділянки на зрошуваній площі можуть мати достатню кількість вологи і додаткове їхнє зволоження виявиться навіть шкідливим.

Технологічно більш правильно і економніше буде провести топографічну зйомку та аналіз рельєфу, щоб здійснювати локальний полив піднесених ділянок, на яких відзначається дефіцит вологозапасів.

Такий технологічний підхід дуже важливий при меліоративному зрошенні, особливо на дрібноперелогових торфовищах. Завдяки високій вологоємності торфу і близькому розташуванню рівня ґрунтових вод, ці знижені ділянки практично ніколи не потребують зволоження зверху, в той час як підвищені ділянки з низькою вологоємністю ґрунтового шару і відсутністю підживлення ґрунтовими водами швидко пересихають в посушливий період.

Інженери “ПрофПолив” знають все про топографічну зйомку та аналіз рельєфу, адже цей етап в проектуванні є надзвичайно важливим для майбутнього результату.