Системи зрошення ягідних садів

Сучасний сортовий склад ягідних культур вимагає підвищеного водозабезпечення для отримання високого та стабільного урожаю, що досягається в умовах зрошення, а точніше – в умовах крапельного зрошення. Через зміну клімату, зменшення кількості опадів та інтенсивності їх випадання в сучасних умовах потреба в крапельному зрошенні значно посилюється. Враховуючи сукупність всіх цих факторів стає тяжко забезпечити оптимальне вологозабезпечення для ягідних культур протягом вегетаційного періоду для отримання запланованої врожайності.

Для формування режиму крапельного зрошення ягідних культур необхідно враховувати особливості кореневої системи, розвиток якої залежить від походження (насіннєвого, вегетативного) та сортових особливостей рослин.

Одні культури мають більш потужну і дуже розгалужену кореневу систему (малина, смородина, аґрус), а інші – слабку (суниця, лохина, чорниця). Для забезпечення оптимального водного режиму ґрунту для кожної культури варто підбирати свій режим крапельного зрошення, який сприятиме максимальному використанню потенційної родючості ґрунту, елементів живлення та буде екологічно безпечним у будь-яких умовах.

Формування режиму крапельного зрошення складається з двох етапів: визначення норми зрошення з урахуванням кліматичних показників року та управління режимом зрошення протягом поливного періоду згідно з фактичними погодними умовами.

За крапельного зрошення для всіх ягідних культур кореневий шар ґрунту зволожують у вигляді смуги вздовж ряду рослин, глибину якої встановлюють з урахуванням виду культури, її віку та схеми садіння. При цьому ширина зони зволоження буде формуватися залежно від глибини зволоження та водно-фізичних властивостей ґрунту.

Вологість у кореневому шарі ґрунту підтримують протягом всієї вегетації ягідних культур в оптимальному діапазоні, верхнім значенням якого є найменша вологоємність ґрунту (НВ), а нижня – передполивна вологість ґрунту (ППВ). Остання змінюється залежно від фази розвитку ягідної культури (табл.1). Найбільша потреба ягідних культур у воді характерна під час цвітіння та на початку достигання ягід.

 Табл.1

Ягідна культура

Фаза розвитку

Передполивна вологість, % від НВ об’єму

Суниця

цвітіння

75-85

утворення плодів – збирання врожаю

80-85

післязбиральний період

70-75

Малина

початок вегетації – цвітіння

75

утворення плодів – збирання врожаю

80

післязбиральний період

75

Смородина, порічки

цвітіння

75

утворення плодів – збирання врожаю

80-85

післязбиральний період

75-80

Аґрус

цвітіння

75

утворення плодів – збирання врожаю

80-85

післязбиральний період

75-80

Йошта

цвітіння

75

утворення плодів – збирання врожаю

75-80

післязбиральний період

70

Лохина, чорниця

цвітіння

80

утворення плодів – збирання врожаю

80-85

післязбиральний період

80

Залежно від схеми садіння, передполивної вологості та водно-фізичних властивостей ґрунту встановлюють норму поливу для кожної ягідної культури.

Режим крапельного зрошення матиме найвищу ефективність тільки за умови дотримання протягом вегетаційного періоду ягідних культур кількості, строків та норм поливу, визначених з урахуванням біологічних особливостей сортів культур, меліоративного стану зрошуваних ґрунтів, якості поливної води, кліматичних і погодних умов території.

Саме це є основою для тривалого існування та інтенсивного плодоношення насаджень ягідних культур, що дає змогу заощаджувати воду, енергетичні ресурси і добрива та бути екологічно безпечними у будь-яких умовах України.